Εκδόσεις Αλφα Πι

Το καλάθι μου

Κάντε κλικ στον τίτλο για να δείτε τα περιεχόμενα του καλαθιού σας
0 Προϊόντα €0.00

Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα www.alfapibooks.gr. Παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, διεθνώς αναγνωρισμένες, για την χρήση της ιστοσελίδας μας.

Ταυτότητα επιχείρησης

ΑΡΕΤΗ ΠΑΛΗΟΥ
Διαφημίσεις- Γραφικές Τέχνες
Ροδοκανάκη 7, ΧΙΟΣ
ΑΦΜ 162330624
ΔΟΥ ΧΙΟΥ 7411
Αριθμός ΓΕΜΗ 152312459000

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ο χρήστης/ επισκέπτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου υποχρεούται να ακολουθεί το νόμο και τους παρόντες όρους. Ακολούθως, να μην προβαίνει σε πράξεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε φυσικά πρόσωπα και στα προσωπικά τους δικαιώματα, καθώς και στην ίδια τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.alfapibooks.gr, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των χαρακτηριστικών που περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες , από το ηλεκτρονικό κατάστημά της, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Περιορισμός ευθύνης

Η επιχείρηση ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.
Η
επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της ατομικής επιχείρησης με επωνυμία Παληού Αρετή Τούλα, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία αυτής και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική /ψηφιακή εγγραφή & μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της επιχείρησης «Παληού Αρετή Τούλα». Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα 
ΑΛΦΑ ΠΙ ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της ΑΛΦΑ ΠΙ ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και κοινοτικούς & διεθνείς νόμους. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα www.alfapibooks.gr για αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ή δημοσίευση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου ή τρόπον τινά ενδέχεται να προκαλέσει οποιαδήποτε μορφής ζημία στη λογισμική πλατφόρμα λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος ή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, με την εγκατάσταση οποιασδήποτε μορφής κακόβουλου λογισμικού κώδικα.

Στην παρούσα παράγραφο υπάγεται και η υποχρέωση των χρηστών να μην αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα προώθησης προϊόντων, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν ενοχλήσεις σε τρίτους. Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση αποποιείται κάθε ευθύνης για τις οχλήσεις ή τις πάσης φύσεως ζημίες που ενδέχεται να προκληθούν σε τρίτους λόγω της μη ορθής χρήσης της υπηρεσίας αυτής.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στη διάρκεια χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου απαιτείται ο χρήστης να εισάγει ορισμένες προσωπικές του πληροφορίες. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων, που υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία (Ν.2472/97 και κείμενη νομοθεσία σχετικά με το GDPR - κανονισμός 2016/679).

Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα, που περιέρχονται στον δικτυακό της τόπο δεν θα χρησιμοποιηθούν με ανάρμοστο τρόπο. Δεν θα πωληθούν ή παραχωρηθούν σε τρίτους. Αναλυτικά και βάσει της κείμενης νομοθεσίας η επιχείρηση διαθέτει το δικαίωμα, στα πλαίσια της δραστηριότητάς της να διατηρεί αρχείο πελατών, χωρίς να δύναται να το κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε να προβεί σε οποιανδήποτε επεξεργασία αυτού.

Οι ανήλικοι, κάτω των 18 ετών, απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν ή να δηλώσουν τα στοιχεία τους για εγγραφή στον ιστότοπό μας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Alpha Bank τηρεί τις διεθνείς πρακτικές στον τομέα των πληρωμών για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι πλήρως συμβατή με τα πρωτόκολλα ασφαλείας των διεθνών οργανισμών καρτών:

Ασφάλεια Συναλγών

Πολιτική Επιστροφών

Οι πελάτες του alfapibooks.gr  διατηρούν το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων που έχουν επιλέξει και παραλάβει, μέσα σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παράδοσής τους. Οι επιστροφές γίνονται δεκτές σε περίπτωση παραλαβής ελαττωματικού προϊόντος ή μετά από παραλαβή διαφορετικού προϊόντος από αυτόν της υποβληθείσης παραγγελίας.

Οι πελάτες του alfapibooks.gr  διατηρούν, επίσης, το δικαίωμα της υπαναχώρησης όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις που διασφαλίζουν τα δικαιώματα και την προστασία του καταναλωτή. Ειδικότερα, οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν αναιτιολογήτως από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας που απόκτησες τη φυσική κατοχή των αγαθών.Για την υποβολή υπαναχώρησης οφείλεται πρώτα να ενημερωθεί η εταιρεία μας ΑΛΦΑ ΠΙ (Ροδοκανάκη 7, Χίος, ΤΚ:82131, τηλ:2271041287, Fax.: 2271026688, e-mail: apchios@otenet.gr) σαφή δήλωση (π.χ. ταχυδρομική επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος δεν καλύπτονται από την Επιχείρηση και επιβαρύνουν τον πελάτη. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων σας μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά.

Η πολιτική επιστροφής των παραγγελθέντων και απεσταλμένων προϊόντων μπορεί να ισχύσει μόνο εφόσον:

  • Το προϊόν δεν έχει υποστεί ουδεμία εκούσια ή ακούσια ζημία από τον πελάτη (συμπεριλαμβανόμενων φθορών λόγω κακής μεταφοράς του, μη προσεκτικής απομάκρυνσης της συσκευασίας του, λανθασμένου μονταρίσματος, μη ενδεδειγμένης χρήσης κ.τ.λ.)

  • Tο προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

  • Το προϊόν συνοδεύεται από την αρχική συσκευασία του και όλο το περιεχόμενο αυτής.

  • Το προς επιστροφή προϊόν συνοδεύεται από αντίγραφο τιμολογίου ή από την απόδειξη λιανικής αγοράς.

  • Δεν έχει παρέλθει διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος στον πελάτη ή στο πρακτορείο μεταφορών.

  • Το προϊόν επιστρέφεται σε ασφαλές πακέτο.

Όλα μας τα προϊόντα ελέγχονται πριν την αποστολή τους σε εσάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ή ΈΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΕΛΛΑΤΩΜΑ,ΤΟΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΠΙΣΩ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟ.

Διαδικασία Επιστροφής

Η αποστολή των επιστρεφόμενων ειδών πραγματοποιείται με έξοδα αποστολής του πελάτη, στην ακόλουθη διεύθυνση, με τη σήμανση “ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”

ΑΛΦΑ ΠΙ
Παληού Αρετή Τούλα
Ροδοκανάκη 7, Χίος, ΤΚ:82131, τηλ:2271041287

Εφ' όσον συμβαίνει κάτι από τα παραπάνω και επιθυμείτε την επιστροφή του προϊόντος, αυτή χρειάζεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 14ημερών από την παραλαβή της, μετά από ηλεκτρονική ενημέρωση (e-mail) στο alfapichios@gmail.com  με θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ προϊόντων.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε, σε κάθε περίπτωση επιστροφής να επικοινωνήσετε πρώτα με το Τμήμα παραγγελιών, στο τηλέφωνο 2271041287 να μας ενημερώνετε για την πρόθεση επιστροφής και το λόγο αυτής.

Ηλεκτρονική Εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Το Κατάστημα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΦΕΚ Β΄969/22.3.2017).
Στο πλαίσιο αυτό, σας ενημερώνουμε ότι ως καταναλωτής, έχετε τη δυνατότητα εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών που τυχόν προκύψουν από τη σύμβαση ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων από το Κατάστημα, κάνοντας χρήση των καταχωρημένων φορέων σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 70330/2015.
H πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ (Online Dispute Resolution – ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτρέπει τόσο σε Ευρωπαίους καταναλωτές όσο και σε εμπόρους (προμηθευτές) που εδρεύουν στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές που ανακύπτουν από συμβάσεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται μέσω διαδικτύου, ξεκίνησε τη λειτουργία της.

Διαχείριση Αξίας Επιστρεφόμενων ειδών

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την επιστροφή του αντίτιμου της καθαρής αξίας των επιστρεφόμενων ειδών, θα πρέπει να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά και να μας υποδείξετε εγγράφως μέσω email στο apchios@otenet.gr έναν τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είστε δικαιούχος, όπου και θα σας κατατεθεί το ποσό.
Σε κάθε περίπτωση επιστροφής ειδών, το αντίτιμο της αποστολής τους προς την ΑΛΦΑ ΠΙ επιβαρύνει τον ίδιο τον πελάτη.